Logo Beekeeping Logo Beekeeping
Nettstedet har nå ligget fritt tilgjengelig i mange år, bekostet av web ansvarlig, hvilket i lengden blir kostbart.
Dersom det skulle la seg finansiere, vil det bli lagt ut igjen

 
Prosjektet er øk-
onomisk støttet av Statens Landbruksforvaltning, Landbruks-
avdelingene hos Fylkesmannen i Troms (FMLA) og i Nord-Trøndelag (FMLA).

Prosjektleder: Oddny Asbøl
Faglig ansvarlig: Sigbjørn Kvam
Web: JotaWeb Johan Stene
Hensikten med pros-
jektet er å tilby et kurs i birøkt
for internett. Kurset fokuserer på det
praktiske arbeidet i en bigård, og består først og fremst av veiledninger i form av tekst med bilder og noen animasjoner. Veiledningene er ment å dekke hovedgjøremålene som en birøkter utfører i løpet av en sesong, fra måned til måned. Utgangspunktet er birøkt i Namsos , Nord-Trøndelag. Andre steder i landet må de enkelte gjøremål naturligvis tilpasses utviklingen i bisamfunnet, uavhengig av kalendermåned.
ORGANISASJONER
Birøkten i Norge er stort sett organisert
i to organisasjoner. Norges Birøkterlag er den organisasjon som ivaretar birøkterenes interesser på det næringspolitiske planet, og som driver med opplysning om blant annet sydommer og avl. Norges Birøkterlag er organisert via lokal- og fylkeslag, og gir ut det månedlige medlemsbladet ”Birøkteren”. På lagets hjemmesider www.norbi.no finner en masse nyttig stoff om organisasjonen og det meste som
angår birøkt.